Sidan uppdaterad
2012-10-13

I dag är det

Tips och trix, sidan 3

Ytterligare tips: sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4 | sid 5 | sid 6 |

1) Enklare fildelning i Windows Explorer
I Windows 2000 fanns det en flik tillgänglig när du högerklickade på filer och valde egenskaper, där du enkelt kunde dela ut en fil till andra i ett nätverk.
Från och med Windows XP och senare är den borta, men den går att få tillbaka.
Klicka på "Den här datorn" i Startmenyn. Välj Mappalternativ... som du hittar i Verktygsmenyn. Under de avancerade
inställningarna i fliken Visning är det bara att kryssa bort alternativet Använd förenklad fildelning (rekommenderas).
I Vista och Windows 7 är det lite annorlunda. Menyn heter Ordna och välj Mapp och sökalternativ och fliken Visning.
Ta bort bocken för Använg guiden Dela(rekommenderas).
Med den förenklade fildelningen avaktiverad blir fildelningen genast mycket mer... förenklad.

2) Stäng alla öppna utforskarfönster (XP)
Har du öppnat flera fönster i utforskaren och önskar stänga dem alla på en gång?
Kanske låter du Windows öppna varje mapp i ett nytt fönster, vilket lätt leder till massinvasion av fönster på skärmen. Om du håller ner skift-tangenten när du klickar på krysset högst uppe till höger för att stänga ett av fönstren så kommer alla öppna fönster automatiskt följa med i nedstängningen.

3) Avaktivera automatisk storleksändring för bilder
Bilder som är för stora för att få plats i webbläsarfönstret ändras automatiskt av Internet Explorer för att passa fönstret. Vill du avaktivera denna automatiska storleksändring så ska du göra på följande sätt:
I Verktyg-menyn i webbläsaren går du in på Internet-alternativ och fliken Avancerat. Under Multimedia så avmarkerar du sedan kryssrutan för Aktivera automatisk storleksändring för bilder och trycker på OK.


4) Senaste nytt om virus och virusskydd
Microsofts hemsida har en särskild avdelning med information om datorsäkerhet, virus och hur du ska göra för att skydda dig mot sådana. På avdelningen finns dessutom de senaste patcharna till skydd mot de senaste virusen att tanka hem alldeles gratis. Adressen är som följer: www.microsoft.se/security


5) Stäng av automatisk lösenordskomplettering
Komplettera automatiskt är en funktion som föreslår informa-tion åt dig när du ska ange ett lösenord på en hemsida, en funktion som ibland kan vara irriterande och som du därför kanske vill stänga av. För att göra det så går du in på Internet-alternativ under Verktyg-menyn i webbläsaren, går till
fliken Innehåll och klickar på knappen Komplettera automatiskt. Avaktivera därefter rutan Användarnamn och lösenord för formulär och tryck på Ok två gånger.


6) Ändra standardteckensnittet när du surfar
Texter som redan är formaterade i HTML-koden på olika hemsidor är det inte mycket att göra något åt, men om du vill ändra standardteckensnittet för oformaterad text på hemsidor så är det enkelt fixat. Under Verktyg-menyn i Internet Explorer går du in på fliken Internet-alternativ och går till Allmänt och klickar på Teckensnitt. I dialogrutorna Teckensnitt för webb-sidor och Teckensnitt för oformaterad text väljer du sedan den font duvill använda dig av och klickar på Ok.


7) Ansluta till en annan dator med Fjärranvändning
Visste du att du kan du ansluta till en annan dator, och köra program precis som om det vore på din egen dator (även om det går något långsammare)?
Programmet finns under menyn Tillbehör och heter Anslutning till fjärrskrivbord. Här får du ange namn eller ip-adress till datorn du skall ansluta till. Du måste också ha ett konto på värddatorn som du kan logga in med. Vidare måste datorn du ansluter till ha fjärranvändning aktiverat.
Detta sker genom att exempelvis högerklicka på Den här datorn och välja Egenskaper. Under fliken Fjärranvändning/Fjärrinställningar kryssar du i funktionen Tillåt att användare fjärransluter till den här datorn. För användare av Vista/Windows 7 kan man välja två säkerhetsnivåer. Sedan måste man ange kontot som man tillåter att logga in. Detta är allt som krävs. Det är bara en dator med Windows XP eller senare, som kan agera som server.


8) Ändra timeout-tiden vid avslut av Windows
När du stänger ner Windows och samtidigt har öppna program kommer operativsystemet att försöka avsluta dem åt dig. Det är dock inte alla program som svarar på denna snälla variant av avslutning av program. Program som inte svarar får du då en chans att själv stänga efter en timeout-period som vanligen är vald till 20 sekunder. Om du tycker att just 20 sekunder är
onödigt lång tid att vänta kan du ändra detta i registret. Du kan förstås också förlänga timeout-tiden om du har program som tar lång tid på sig men som du vet ändå till slut kommer att svara på avslutsförsöket. I registret finnns nyckeln HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop\WaitToKillAppTimeout.
Detta värde är angivet i millisekunder och borde på din dator vara 20 000 (om du inte har ändrat det tidigare). Ändra detta till något som passar dig. Som vanligt bör du iaktta försiktighet när du ändrar i registret och ha en säkerhetskopia tillgänglig.


Ytterligare tips: sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4 | sid 5 | sid 6 |

Innehåll tipssidor

Länkar på den här sidan

Enklare fildelning i Windows
Explorer
Stäng alla utforskarfönster
Avaktivera automatisk storleksändring för bilder
Senaste nytt om virus och virusskydd
Stäng av automatisk lösen-ordskomplettering
Ändra standardteckensnittet när du surfar
Ansluta till en annan dator med Fjärranvändning
Ändra timeout-tiden vid avslut av Windows

Sidan 1

Photoshop-tips
Microsoft Office -tips
Koppla dina kablar själv
Bredbandstips
Använd Windows XP Mode i Windows 7
50 tips för Outlook
Tips för Internet Explorer
Fäst program på startmenyn
5 tips för Safari
10 tips för Powerpoint
Tips och tricks för Windows Live Messenger
Växla bakgrundsbild i Windows 7

Sidan 2

6 smarta språktips i Word 2010
11 tips för Chrome
Problem med skrivarkom-munikationen
"No to All" vid filkopiering
Stäng CD-rom AutoRun
ToggleKeys
Ta bort W32.blaster.worm
Skapa sidhuvud och sidfot
i Anteckningar

Sidan 4

Snabbtangenter i Windows
Kör program som en annan användare
Anpassa kolumnbredden automatiskt
Ändra storlek på "Coolswitch"-fönstret
Öppna mapp i separat fönster i Utforskaren
Sortera Favoriter
Exportera e-post till en person-lig mappfil (Outlook)
Varför sparas inte filer korrekt i Internet Explorer längre?

Sidan 5

Grupperingsstorlek
Stäng av Indexering
Nyinstallerade program
Minitips: Aktivitetshanteraren
Byta namn på en Windows 2003 domänkontrollant
Automatisk Windows Update
Problem med skrivarkomm-unikationen