DataVargen Logo

Sidan uppdaterad
2012-10-13

I dag är det

Tips och trix, sidan 4

Ytterligare tips: sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4 | sid 5 | sid 6 |

1) Snabbtangenter i Windows
Att ett tryck på Windows-tangenten visar startmenyn, vet nog de flesta, men att Windows-tangenten i kombination med andra tangenter ger andra funktioner kanske inte alla vet.
Här följer en lista på vilka funktioner man kan aktivera:
Windows + D: Minimerar eller återställer alla fönster
Windows + E: Startar Utforskaren
Windows + F: Visar "Sök - filer(Search for files)"
Windows + Ctrl + F: Visar “Sök - Datorer(Search for a Computer)”
Windows + F1: Visar “Hjälp och supportcenter(Help and Support Center)”
Windows + R: Öppnar dialogrutan Kör(Run)
Windows + break: Visar “Systemegenskaper(System Properties)”
Windows + M: Minimera alla fönster
Windows + shift + M: Ångra minimera alla fönster
Windows + L: Låser arbetsstationen
Windows + U: Öppnar “Hjälpmedelshanteraren(Utility Manager)
Windows + X: Öppnar "Windows Mobilitetscenter".


2) Kör program som en annan användare
Med Windows 2000 kom funktionen Kör som..., i menyn som öppnas när du högerklickar på en exekverbar fil. I XP och senare finns också möjligheten att göra likadant med genvägar. Tipset är mest användbart för systemadministatörer som lätt vill kunna göra saker under någon annan användares identitet. Genom att högerklicka på en genväg, välja egenskaper och fliken Genväg når du knappen Avancerat.... Som vanligt med Microsoft så är de avancerade inställningarna oftast inte mer avancerade än de vanliga, men här kan du kryssa i rutan Kör som annan användare. Detta förutsätter då att du har
mer än ett användarkonto på din dator. Med denna inställning aktiverad kommer du varje gång du dubbelklickar på genvägen att få en fråga om vilken användare du vill använda tillsam-mans med genvägen. Detta val finns inte i Vista/Windows 7 utan där ligger det i högerklicksmenyn valet Kör som Administratör


3) Anpassa kolumnbredden automatiskt
I Windows utforskare, samt alla program som använder utforskarens användargränssnitt, kan du automatiskt korrigera kolumnbredden. Om du har valt visningsläget Detaljerad lista i utforskaren kan du inte alltid se hela namnen eller någon annan kolumninformation, oftast beroende på att fönstret är litet eller att filnamnen är väldigt långa. Använd då tangentkombina-tionen [CTRL] + [+], så korrigeras automatiskt kolumnbredden så att all information i alla kolumner visas.


4) Ändra storlek på "Coolswitch"-fönstret
Möjligheten att snabbt växla mellan öppna program med tangentkombinationen [Alt]+[Tab] kallas av Microsoft för "Coolswitch". I Windowsregistret under HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop kan du konfigu-rera denna funktion.
Nyckeln CoolSwitch anger om funktionen skall vara aktiverad eller inte (1 aktiverar, 0 inaktiverar). Med nycklarna CoolSwitchRows respektive CoolSwitchColumns kan du ange storleken på fönstret som visas när du trycker [Alt]+[Tab]. Som vanligt när det gäller ändringar i register-editorn bör du iaktta försiktighet - du modifierar på egen risk.


5) Öppna mapp i separat fönster i Utforskaren (XP)
När du dubbelklickar på en mapp i Utforskaren öppnas den normalt sett i samma fönster som du befinner dig i. Det går dock att konfigurera att mappar alltid skall öppnas i separata fönster, men om du bara någon gång ibland vill öppna ett separat Utforskarfönster för en mapp håller du in [Skift]-tangenten samtidigt som du dubbelklickar på mappen i Utforskaren. Då öppnas ett nytt fönster för den valda mappen, samtidigt som innehållet i den tidigare fortfarande ligger kvar i det gamla fönstret.
För Vista och Windows 7 gäller: Markera först mappen, tryck ner [CTRL]+[Skift] och sedan dubbelklickar du på mappen i Utforskaren.


6) Sortera Favoriter (XP)
Ett väldigt grundläggande tips, men nyttigt. Om du vill sortera favoriter eller programmenyn i bokstavsordning högerklickar du i menyn och väljer ”Sortera efter namn(Sort by Name)”.
I Vista och Windows 7 är förfaringssättet annorlunda. För att sortera Alla program i Startmenyn så öppnar du egenskaper för denna genom att högerklicka på startknappen och välja Egenskaper. I fliken Startmenyn klicka på knappen Anpassa. Skrolla neråt i listan till Sortera menyn Alla program efter namn och lägg dit en bock.


7) Exportera e-post till en personlig mappfil (Outlook)
Om du vill flytta din e-post till en annan dator eller behålla innehållet inför en ominstallation, kan du exportera innehållet i din Inkorg genom att exportera all e-post till en personlig mappfil. Denna fil kan du flytta till en annan dator eller spara undan vid en ominstallation.
Så här gör du:
1. Klicka på Inkorgen i Outlook och välj Importera och Exportera i Arkiv-menyn.
2. Välj alternativet Exportera till en fil i listan och klicka på Nästa.
3. Klicka på Personlig mappfil (.pst) från listan och klicka på Nästa.
4. Markera alternativet Inkorgen för att exportera allt innehåll i denna och klicka på Nästa.
5. Klicka på Bläddra för att välja var du ska spara filen, klicka därefter på Slutför.


8) Varför sparas inte filer korrekt i Internet Explorer längre?
Har din webbläsare börjat bete sig konstigt när du sparar bilder? Sparas bilder under namnet Namnlös och i bmp-format, trots att det är jpeg- eller gif-filer som verkligen har andra filnamn? Detta kan i så fall bero på några olika saker, och det troligaste är att din mapp Tillfälliga Internet-filer har blivit full. Den tömmer du genom att välja Internet-alternativ i Verktygs-menyn, och klicka på Ta bort filer... under fliken Allmänt. Det
finns också några andra möjliga orsaker till det här problemet, och dessa tas upp på nedanstående länk.
Till Microsoft Knowledge Base


Ytterligare tips: sid 1 | sid 2 | sid 3 | sid 4 | sid 5 | sid 6 |

Innehåll tipssidor

Länkar på den här sidan

Snabbtangenter i Windows
Kör program som en annan användare
Anpassa kolumnbredden automatiskt
Ändra storlek på "Coolswitch"-fönstret
Öppna mapp i separat fönster i Utforskaren
Sortera Favoriter
Exportera e-post till en person-lig mappfil (Outlook)
Varför sparas inte filer korrekt i Internet Explorer längre?

Sidan 1

Photoshop-tips
Microsoft Office -tips
Koppla dina kablar själv
Bredbandstips
Använd Windows XP Mode i Windows 7
50 tips för Outlook
Tips för Internet Explorer
Fäst program på startmenyn
5 tips för Safari
10 tips för Powerpoint
Tips och tricks för Windows Live Messenger
Växla bakgrundsbild i Windows 7

Sidan 2

6 smarta språktips i Word 2010
11 tips för Chrome
Problem med skrivarkom-munikationen
"No to All" vid filkopiering
Stäng CD-rom AutoRun
ToggleKeys
Ta bort W32.blaster.worm
Skapa sidhuvud och sidfot
i Anteckningar

Sidan 3

Enklare fildelning i Windows Ex-plorer
Stäng alla utforskarfönster
Avaktivera automatisk storleksändring för bilder
Senaste nytt om virus och virusskydd
Stäng av automatisk lösen-ordskomplettering
Ändra standardteckensnittet när du surfar
Ansluta till en annan dator med fjärranvändning
Ändra timeout-tiden vid avslut av Windows

Sidan 5

Grupperingsstorlek
Stäng av Indexering
Nyinstallerade program
Minitips: Aktivitetshanteraren
Byta namn på en Windows 2003 domänkontrollant
Automatisk Windows Update
Problem med skrivarkomm-unikationen